Programování

Obecně o tarifech

Nejlepším postupem před započetím samotné práce je z vaší strany sdělení maximálního rozpočtu, který je pro projekt připraven a který nesmí být překročen. Zároveň je vhodné připravit co nejdetailnější popis zakázky, aby bylo možno co nejpřesněji odhadnout výslednou cenu realizace projektu. Čím více informací a detailnější rozpočet, tím lépe mohu navrhnout celý postup realizace projektu.

 

Tarif „Práce přesčas“

Tato sazba je vhodná především pro klienty požadující nadstandardní kvalitu služeb. Termín je stanoven pevně. Spěšné zakázky nemohou být za žádnou cenu přednostně zařazeny před zakázku vaši. Zároveň lze u tohoto tarifu využít v nutném případě i víkendy. Požadujete-li ještě vyšší soustředění na dannou zakázku, určitě si objednejte tarif „Fulltime“.

 

Přípravné práce jako například nahrávání souborů na FTP, konferenční hovory, prezentace hotové práce atd. jsou účtovány zvláště a připočítávají se k domluvené ceně. Vždy tedy počítejte s tím, že výsledná cena může být o něco vyšší. Problémem jsou zejména obrovské databáze či systémy, kde například zkopírování z FTP může trvat dlouhé hodiny. Budu se ovšem snažit tyto výdaje minimalizovat a upozorňovat na ně předem.

 

Studium speciálních postupů a technologií, které neovládám a které jsou nutné pro úspěšnou realizaci zakázky je naceněno také zvláště. Na tuto skutečnost budete předem upozorněni a sdělím Vám orientační cenu studia této technologie. V případě, že tato skutečnost byla známa před započetím práce, je samozřejmě zahrnuta v navrhované ceně realizace projektu.

Platby je nutno zasílat jednou za dva týdny a to vždy za odpracovaný týden se sedmidenní splatností. Oproti tarifu „Klasická sazba“ máte tedy dostatek času na zaplacení práce.

 

Platba

Platbu je možno realizovat pouze na český bankovný účet uvedený na faktuře. A to v českých korunách pro české zákazníky nebo v jiné měně pro zahraniční klienty. Veškeré poplatky nad rámec (příkaz k úhradě z ciziny atp.) jsou plně v režiji zadavatele projektu.

Bohužel z důvodu špatné zákaznické podpory a z důvodu nemorálních praktik služby PayPal není možno pro platbu využít pro platbu jejich služeb.

 

Recenze a portfolio

Vyhrazuji si právo na prezentaci hotové práce na svém portoliu včetně náhledu webu/aplikace/hry, který neporušuje případnou smlouvu o mlčenlivosti či další ujednání. Objednatel může být zároveň po úspěšném vyhotovení zakázky požádán o zhodnocení mých služeb. Tato recenze může být prezentována na tomto webu aniž by bylo výrazně upraveno její znění a kontext. Vyhrazuji si pouze právo na její korekci, opravu chyb, doplnění diakritiky atp.

 

Zarezervujte si termín ještě dnes a nenechte se předběhnout jiným zákazníkem.

Nahrává se kalendář...
- Dostupné (Víkendy a státní svátky jsou vždy tarif "Exclussive".)
25
- Tarif "Exclussive" nebo "Fulltime" (Po vzájemné dohodě možnost použití tarifu "Fulltime", kdy vám mohu sdělit aktuální vytíženost.)
25
- Tarif "Economic" (V případě zájmu lze tyto zakázky přesunout na pozdější termín při objednání tarifu "Exclussive" nebo "Fulltime".)